Frikirken Sorø gennemfører virtuelle aftener om ægteskab og samliv. Se link herunder.

https://facebook.com/events/274631744264971

 

Sorø sogn søger kordegn: En fuldtidsstilling som kordegn i Sorø Sogn er ledig pr. 1. juni 2021 eller efter aftale.

Stillingsbeskrivelse vedr. kordegnefunktionen:

Kordegnen skal hovedsagelig varetage følgende opgaver:

 • Personregistrering
 • Betjening af Kirkekontoret, herunder sognets borgere telefonisk og ved fremmøde
 • Regnskabsførelse (driftsregnskab: daglig kassefunktion, kvartals- og årsregnskab, budgetlægning- og opfølgning)
 • Lønudbetaling- og afstemning, samt fraværs- og ferieregistrering
 • Sekretær for menighedsrådet og præster, samt evt. underudvalg, herunder som referent ved månedlige aftenmøder
 • Redaktør af det månedlige kirkeblad: Kirkenyt og vedligeholdelse af sognets elektroniske platforme
 • Kalenderstyring af kirkens kalender i Churchdesk, herunder koordinering med personalet
 • Betjening af sognets præster, herunder trykning af diverse materialer
 • Administrative kontoropgaver i øvrigt, herunder indkøb af kontorartikler og dåbs- og konfirmandbibler mv
 • Telefonpasning ift. henvendelser om kirkelige handlinger mv.
 • Deltagelse i møder og kurser relevante for stillingen.

Herudover:

 • Kirketjeneste ved Sorø Klosterkirke ifm. kirkelige handlinger på søn- og helligdage (ca. 3 søndage pr. måned med undtagelse af 14 friweekender pr. år), samt i sjældne tilfælde lørdage  Det indebærer bl.a. læsning af indgangs- og udgangsbøn mv.
 • Indgå i vikarfællesskab med nabosogne ifm. ferier og fravær i øvrigt.

Vi lægger vægt på, at du:

 • er imødekommende, serviceminded og ansvarsbevidst
 • kan håndtere fortrolige oplysninger 
 • har ordenssans og overblik
 • både kan arbejde selvstændigt og løfte i flok
 • har gode samarbejdsevner i relation til menighedsrådet og kirkens øvrige ansatte
 • er god til at kommunikere i tale og skrift, og har et godt kendskab til IT
 • trives med afveksling og alsidighed i arbejdsopgaverne
 • har en fleksibel tilgang til arbejdet
 • kan stå inde for folkekirkens grundlag og virke.

Herudover lægger vi vægt på, men det er ikke et krav, at du:

 • har gennemført grundmodul i personregistrering
 • i praksis har kendskab til Person 3.0 og gerne erfaring med personregistrering
 • har kendskab til folkekirkens IT systemer: økonomisystemet Skovbo Data, FLØS lønsystem og ChurchDesk (kalender- og hjemmeside system).

Om arbejdspladsen:

Vi tilbyder en god arbejdsplads med engagerede og erfarne kolleger. Foruden to præster er der ansat fire kirkefunktionærer udover kordegnen. Kirkekontoret er placeret i Sognehuset centralt i Sorø, hvor præster, kirketjenere og medlemmer af menighedsrådet kommer dagligt. I Sognehuset er der også undervisnings- og mødelokaler. Hjemmearbejde kan i et vist omfang finde sted. Den ugentlige fridag er mandag.

Løn og ansættelsessted

Ansættelse sker under Sorø sogns menighedsråd. Kirkekontoret er beliggende på adressen: Munkevænget 22, 4180 Sorø, og de kirkelige pligter er samlet i Sorø Klosterkirke.

Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at en ansøger, der ikke er eller har været ansat i en stilling som kordegn på tjenestemands- eller overenskomstansættelsesvilkår – og som ikke allerede har gennemført kordegneuddannelsen - gennemfører den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kordegne indenfor to år efter ansættelsens start.

Stillingen er som udgangspunkt indplaceret i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 289.193,00 kr. – 383.181,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 303.654,00 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 34.310,64 kr. (nutidskroner).
Herudover et årligt OK tillæg på 827,43 kr. (nutidskroner). Hertil pension på 18%.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kordegneforening. Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet (staten, herunder Kirkeministeriet) og CO10 (Centralorganisationen af 2010) vedr. kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Der er tre måneders prøvetid.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til næstformand og kontaktperson Christen Galsgaard på mail: christen@galsgaard.com, og tlf. 2010 1977.

Digital ansøgning med relevante bilag sendes på mail til: christen@galsgaard.com senest den 13. april 2021. Menighedsrådet forbeholder sig ret til at indhente referencer.

 

                                                                -------------------------------------------------------------------

Læs kirkesiden for marts  klik her

 

GUDSTJENESTER AFHOLDES P.T. MED EN VARIGHED PÅ MAX. 30 MINUTTER OG UDEN FÆLLESSANG PGA. SKÆRPEDE COVID-19 RESTRIKTIONER

- ingen pladsreservation

 

Forårshilsen fra Sorø Klosterkirkes Drenge- og Mandskor - "Den blå anemone" - klik på linket

https://youtu.be/Gu-FRQie6sM

En lille online corona-forårshilsen fra sopran Louise Pape og organist Merethe Køhl Hansen: Mozarts Laudate Dominum.

https://youtu.be/BiiF7pKeLg8

 

Velkommen til Online SANGCAFÈ

Tirsdag den 16. marts kl. 17.00

Har du lyst til at synge forårssange fra Højskolesangbogen derhjemme, så vær med til Online Sangcafé med organist Merethe Køhl Hansen.

Det kan være en fordel at have den nye Højskolesangbog ved hånden, men teksten bliver også delt på skærmen via skærmdeling og naturligvis må man også selv sørge for kaffe eller te hvis man har lyst til det.

Eftersom Zoom har bedst lydkvalitet benytter vi denne platform og som hovedregel muter man sin egen mikrofon når der synges sammen, da hastigheden ikke er den samme.

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/82427127720?pwd=T1F5VWF5TzNuY3l4dDI4YXU5OTExZz09

Meeting ID: 824 2712 7720

Passcode: Sangcafe

 

Klosterkirken er p.t. lukket for besøgende pga. hovedrenovering

 

 --------------------------------------

 

Renovering af Sorø Klosterkirke 2019-2021   læs her

 

Lidt om SORØ SOGN 

Sorø Sogn har ca. 5.400 borgere, og Sorø Klosterkirke er centralt placeret i byen i Akademihaven ved Sorø Akademi.

Sorø Klosterkirke, der ejes af Stiftelsen Sorø Akademi, er en af landets smukkeste middelalderkirker, der tillige og især nyder godt af en stor og trofast kirkegang!

Der er 2 præster, 1 organist, 2 kirketjenere, 1 kirkesanger/sangpædagog og 1 kordegn ansat - se mere under menupunktet KONTAKT

Sorø er kendt for sin meget smukke natur med skove og søer og sine mange kulturelle tilbud ( ca. 200 foreninger), bl.a. 2 museer, 3 kommunale skoler, 1 privatskole, 2 efterskoler, Sorø Akademis Skole og Gymnasium, CVU Sjælland og Ankerhus Seminarium. Endvidere meget stort udbud i dagligvarebutikker, selvejende biograf, golfbane, tennisbaner og søsport.