Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Sorø Klosterkirke

 

GUDSTJENESTER AFHOLDES NU IGEN AF NORMAL VARIGHED OG MED FÆLLESSANG INDEN FOR DE NUVÆRENDE COVID-19 RETNINGSLINJER. DER ER DOG STADIG KRAV OM 2 METERS AFSTAND.

- ingen pladsreservation

 

 

Tilmelding til konfirmationsforberedelse 2021/22 begynder efter skolestart

 

Efter sommerferien den 9. august åbnes der op for tilmelding til konfirmandforberedelse for skoleåret 2021/22. Og der udsendes ved skolestart mere info heromkring.

I Sorø oprettes to undervisningshold ved præsterne i Sorø, fortrinsvis for elever bosiddende i Sorø bysogn. Desuden oprettes der 1-2 opsamlingshold for udensognskonfirmander, som varetages af anden præst.

For elever der bor i Slaglille-Bjernede-Alsted-Fjenneslev finder undervisningen almindeligvis sted lokalt og der sørges efterfølgende for transport til skole.

Konfirmationsforberedelsen begynder i september på en endnu ikke fastsat dato (kl. 8.10-9.15).

 

NADVER

Ønskes nadver, er du velkommen til at kontakte Lis Samuelsen på mail: ls@km.dk for en individuel aftale.

 

ADRESSER

Sognepræst Kristian Østergaard

Munkevænget 22, 4180 Sorø

Tlf. 51 35 90 10 • Mail: koes@km.dk

Træffes i Sognegården efter aftale

 

Sognepræst Lis Samuelsen

Tlf. 40 11 30 20 • Mail: ls@km.dk

Træffes i Sognegården efter aftale

 

Sorø Klosterkirkes kontor - Sorø Sognegård

Kordegn Dennis Vinholt Andersen

Munkevænget 22, 4180 Sorø

Tlf. 57 83 26 20 / 60 84 93 31 •

Mail: soroe.sogn@km.dk hhv. dva@km.dk

Tirs-fre. kl. 10-13

 

Sorø Klosterkirke

Akademigrunden 4, 4180 Sorø

Kirkens åbningstider

Kirken er p.t. lukket for besøgende pga. hovedrenovering og Covid-19 restriktioner. Renoveringen forventes endeligt afsluttet ultimo november 2021.

 

Sorø Kirkegårdes kontor

Stiftelsen Sorø Akademi

Søgade 17 A, 4180 Sorø

Tlf. 57 82 01 35/20 29 37 50 • Mail: ssa@stiftsor.dk

Kontor: Efter telefonisk aftale

 

Kirkebil

Kirkebilen kan af beboere i Sorø Sogn benyttes til alle gudstjenester mod en egenbetaling på 10 kr.

Bestilling af kirkebil til højmesser senest fredag inden kl. 16.00, direkte hos Taxa Sorø, tlf. 70 23 09 18.

 

Menighedsrådsmøde i juni 2021

Torsdag den 17. juni kl. 16.30 i Sorø Sognegård. Der er pt. ikke mulighed for offentlig adgang til mødet med henvisning til corona restriktionernes indflydelse på deltagerantallet. Dagsordener og referat fra møder findes på sognets hjemmeside.

 

Nyt fra menighedsrådet:

Menighedsrådet har ansat ny Kordegn pr. 1/6 2021. Velkommen til Dennis Vinholt Andersen.

Menighedsrådet glæder sig fortsat til igen at kunne mødes til de sædvanlige aktiviteter.

 

Menighedsrådsformand

Margit Schelde

Tlf. 57 83 32 02

 

Sorø Sogn på nettet og facebook

Se vores hjemmeside på webadressen www.soroeklosterkirke.dk. Hjemmesiden opdateres løbende med nyheder og aktiviteter. Se sognets facebookside på: www.facebook.com/Sorø-Klosterkirke-Sorø-Sogn.

Kirkeside

Det er pt. muligt at få sendt kirkesiden som e-post ved at sende sin mailadresse til følgende mailadresse: dva@km.dk

 

Søndagstanken

Kort sagt fra præsterne i Ringsted og Sorø. ”Søndagstanken” er en kort, virtuel udlægning af søndagens evangelietekst. Find den på sognets hjemmeside, facebookside: Facebook.dk/soendagstanken.

 

Om restaureringen af Klosterkirken, se artiklen: Sorø Klosterkirke er igen blevet helt sin egen:

https://bsarkitekter.dk/soroe-klosterkirke-er-igen-blevet-helt-sin-egen/

 

                                                                -------------------------------------------------------------------

 

Forårshilsen fra Sorø Klosterkirkes Drenge- og Mandskor - "Den blå anemone" - klik på linket

https://youtu.be/Gu-FRQie6sM

En lille online corona-forårshilsen fra sopran Louise Pape og organist Merethe Køhl Hansen: Mozarts Laudate Dominum.

https://youtu.be/BiiF7pKeLg8

 

Klosterkirken er p.t. lukket for besøgende pga. hovedrenovering

 

 --------------------------------------

 

Renovering af Sorø Klosterkirke 2019-2021   læs her

 

Lidt om SORØ SOGN 

Sorø Sogn har ca. 5.400 borgere, og Sorø Klosterkirke er centralt placeret i byen i Akademihaven ved Sorø Akademi.

Sorø Klosterkirke, der ejes af Stiftelsen Sorø Akademi, er en af landets smukkeste middelalderkirker, der tillige og især nyder godt af en stor og trofast kirkegang!

Der er 2 præster, 1 organist, 2 kirketjenere, 1 kirkesanger/sangpædagog og 1 kordegn ansat - se mere under menupunktet KONTAKT

Sorø er kendt for sin meget smukke natur med skove og søer og sine mange kulturelle tilbud ( ca. 200 foreninger), bl.a. 2 museer, 3 kommunale skoler, 1 privatskole, 2 efterskoler, Sorø Akademis Skole og Gymnasium, CVU Sjælland og Ankerhus Seminarium. Endvidere meget stort udbud i dagligvarebutikker, selvejende biograf, golfbane, tennisbaner og søsport.

Link til Sorø Klosterkirkes facebookside: Sorø Klosterkirke - Sorø Sogn | Facebook

Velkommen til siden for Sorø Klosterkirke og Sorø Sogn

Information angående: Fødsel, faderskab, dåb og navngivning, konfirmation, vielse, dødsfald og navneændring - findes under menupunktet - Livsbegivenheder

Kirken er igen åben for besøgende.
Kirkens åbningstider er 09.00-17.00. 
OBS! Ved gudstjeneste, kirkelige handlinger og særlige arrangementer er kirken lukket for besøgende. Der tages endvidere forbehold for aktiviteter, det ikke er muligt at programsætte.

Aktuelt