Kirkegårde og gravsteder - Stiftelsen Sorø Akademi

De to kirkegårde i Sorø Sogn - gamle og nye kirkegård - ejes af Stiftelsen Sorø Akademi. Alle henvendelser vedrørende kirkegårde og gravsteder skal ske til Stiftelsens kontor.

Kirkegårdsvedtægt Sorø Kirkegårde 2020

Kontor Kirkegårdskontoret  
Adresse Søgade 17A, 4180 Sorø

 

Telefon graver/medhj.

Leif Hansen

20 29 37 50
Mail                           ssa@stiftsor.dk

Kontorets åbningstid      

Mandag og torsdag kl. 9-11, tlf. 5782 0135