Kirkegårde og gravsteder - Stiftelsen Sorø Akademi

De to kirkegårde i Sorø Sogn - gamle og nye kirkegård - ejes af Stiftelsen Sorø Akademi. Alle henvendelser vedrørende kirkegårde og gravsteder skal ske til Stiftelsens kontor.  

Kirkegårde - Stiftelsen Sorø Akademi (stiftsor.dk)

Kirkegårdsvedtægt Sorø Kirkegårde 2020

Sorø Museum/Museum Vestsjælland har udarbejdet en liste over gravminder på kirkegården. Af listen fremgår, hvem der er begravet og begrundelsen for at bevare gravstedet. Det kan eks. være om det drejer sig om en fortjenstfuld person, eller selve gravmindets udformning.

Sorø Gammel Kirkegård

Sorø Ny Kirkegård

Kontor Kirkegårdskontoret  
Adresse Søgade 17A, 4180 Sorø

 

Telefon graver/medhj.

Leif Hansen

20 29 37 50
Mail                           ssa@stiftsor.dk

Kontorets åbningstid      

Mandag og torsdag kl. 9-11, tlf. 5782 0135