Ludvig Holberg og B. S. Ingemann

 

 

 

Rationalisten Ludvig Holberg er forfatter til et stort antal juridiske, historiske og filosofiske værker. I dag huskes han nok især som komedieforfatter, Den danske Skueplads´ fader. Holberg var professor ved Københavns Universitet, og han ejede Tersløsegård nord for Sorø. Han testamenterede sine godser til det andet Akademi i 1747. Da Holberg døde i 1754, blev hans kiste stillet i kirkens kor - først i 1780 fik billedhuggeren Johs. Wiedewelt til opgave at udføre det smukke gravmæle, der nu står i kapellet i nordre korsarm.

Bernhard Severin Ingemann blev ansat i Sorø 1822, og han boede resten af sit liv i den embeds-bolig, som fik navn efter ham. Her skrev han sine kendte "Morgen og Aftensange" og de historiske romaner, som samtiden værdsatte højt.

Da Ingemann døde i 1862, sikrede en hædersgave ham og hans hustru Lucis Mandix (d. 1868) gravstedet øst for kirken, lige over for "Ingemanns Hus". Portrætmedaillonen på monumentet er udført af H.V. Bissen.