Sorø Klosterkirkes Kor

Sæsonopstart 19. august. - Nye sangere er meget velkomne i Sorø Sognegård, Munkevænget 22.

Kontakt evt. Merethe 51361322/merethe@mlkh.dk

Korskole 0.-3. klasse kl. 14.45-15.30

Drengekor 3./4. klasse og opefter 15.45-17.45

Mandskor (efter overgang) 17.00-19.00

SORØ DRENGEKORS egen hjemmeside .... KLIK HER

Sorø Sogns Menighedsråd har igennem længere tid arbejdet på at fremme børne- og ungdomstilbuddene ved Sorø Klosterkirke. Nu har organist Merethe Køhl Hansen startet et drenge- og mandskor, som på sigt skal varetage den musikalske side af kirkens gudstjenester og derudover synge koncerter og deltage i andre kulturelle sammenhænge. Drenge og mænd leverer sammen en helt unik korklang og det bliver et kor opbygget efter traditionelt klassisk forbillede, hvor drengene fra ca. 3. klasse kan blive optaget i et korskoleforløb, hvor de lærer at bruge deres stemme, arbejder med hørelære og nodelære samt får indblik i et gudstjenesteforløb. Efter ca. et år kan de søge optagelse i selve drengekoret, som vil være det tjenestegørende kor og koncertkoret. I drengekoret synges der udelukkende sopranstemme, dvs. den lyse korstemme og ofte den melodibærende. Når deres stemmer når overgangen og ikke kan synge sopran mere, vil de kunne blive rykket op i mandskoret, som synger flerstemmigt og i korsammenhæng synger hhv. alt, tenor og basstemmen.

Mandskoret er ligeledes tjenestegørende, og både drenge og mandskoret lønnes i lommepengestørrelse og får ydermere sangundervisning af en sangpædagog. Der er lagt op til et musikalsk sangforløb, der kan sammenlignes med at dyrke sport på eliteplan. Begynder man først i koret og bliver hængende, vil man få udviklet sin musikalitet og danne kammeratskaber for livet for slet ikke at nævne den store oplevelse, som det er at synge i et kor og yde det teamwork det kræver for at få tingene til at lykkes.

Er du interesseret?

Henvendelse om optagelse kan ske til organist Merethe Køhl Hansen, mobil 51 36 13 22 eller mail: merethe@mlkh.dk