Krucifiks, orgel og prædikestol

Krucifikset foran alteret er det største i landet. Det er skåret af Claus Berg, og det afløste i 1527 kirkens unggotiske krucifiks, som nu hænger i nordre korsarm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bag på krucifikset ses et malet krucifiks samt abbed Henrik Tornekrans' valgsprog: omnia in laudem dei, alt til Guds ære. 

 

I 1627 flyttede Christian IV´s orgelbygger Johan Lorentz et tidligere orgel fra midt i skibet til den nuværende plads og forsynede det med et nyt rygpositiv. Samtidig skabtes den pragtfulde orgelfacade i bruskbarok. Den blev senere ændret, men restaureringen i 1944 gengav facaden sit oprindelige udseende.

 

                                         

                     

Prædikestolen fra 1650 er skåret af Henrik Werner fra Maribo, som ligeledes skar kirkens altertavle i 1656. Figurerne på denne skyldes Lorenz Jørgensen fra Holbæk. Akademiets ridsemester Abraham Wuchters malede de to store alterbilleder: "Nadverens indstiftelse" og "Jesus i vinpersen".

Henrik Werner leverede også korgitteret, da man i 1650´erne indrettede en art kapel til disciplene. "Kapellet" er adskilt fra kirkens skib med gitteret og fra korsarmene med "munkestolene", der også er fra 1650´erne