Kirkebil

 

For gangbesværede og ældre, der bor i Sorø sogn, er der mulighed for at få fri transport til og fra gudstjenester og andre arrangementer i kirken.

Kirkegængere med behov for transport til Sorø Klosterkirke, kan bestille kørsel hos Flextrafik på tlf. 70 26 27 27. Du afregner selv for kørslen, men kan efterfølgende få refunderet beløbet hos kirkekontoret, hvis du afleverer din bon med oplysninger om navn, reg.- og kontonummer. Har du spørgsmål vedrørende refundering, eller har du brug for hjælp til bestilling af Flextrafik, så kontakt kirkekontoret på tlf. 57832620.

    • Flextur er et supplement til den kollektive trafik og er kørsel mellem to adresser, som du selv vælger.
    • Flextur kan benyttes af alle, og du betaler selv for kørslen, men kan få beløbet refunderet på kirkekontoret.
    • Flexture køres af taxaer og liftvogne, men er ikke taxakørsel, da du ofte kører sammen med andre, der også har bestilt kørsel. Du kan derfor ikke altid være sikker på, at du bliver kørt direkte, men du betaler naturligvis kun for den direkte afstand til din destination.
    • Du kan bestille flextur hos Movia på tlf. 70 26 27 27.

Læs mere om flextrafik her: Flextrafik