Fødsel

En fødsel registreres på baggrund af jordemoderens digitale anmeldelse til kirkekontoret i moderens bopælssogn. Se Sogn.dk

Hvis I er gift, bliver barnet automatisk fødselsregisreret.

Er I ikke gift, og ønsker fælles forældremyndig, skal der inden 14 dage efter fødslen indgives en Omsorgs- og ansvarserklæring digitalt via www.borger.dk

Barnet skal have et navn inden 6 måneder efter fødslen.

For yderligere information vedrørende navngivning, se: Dåb og navngivning