Kalkmalerier

Den berømte skjoldefrise - påbegyndt omkring 1290 og suppleret til reformationen - fremtræder i dag som resultat af Kornerups restaurering i 1880´erne. Den er en kombination af ret originale dele - bedst på nordre korsarms østvæg -

heldige restaureringer og helt frit opdigtede elementer. F.eks. er Skjalm Hvides og Absalons skjolde på korets østvæg helt uden historisk belæg.

På piller i den nordre  arkaderække findes gotiske kalkmalerier, bl.a. en cisterciensermunk, to fremstillinger af korsfæstelsen og nogle dekorationer.

De dateres til o. 1415 og tilskrives Morten Maler på grund af de karakteristiske femfligede blade.

 

Et billede af Kristoforus er specielt interessant derved, at sceneriet, som omgiver personerne, umiskendeligt minder om Sorø Sø og Sorø Klosterkirke. Billedet er senere end Morten Malers, antagelig fra o. 1500.

Endelig ses i søndre sideskib "Kors-bæringen", et fornemt kunstværk, der med sin flotte behandling af perspektivet synes klart italiensk inspireret.