Kongegrave

Christoffer d. II (1276-1332)

Christoffer d. II døde i 1332, men allerede i 1315 havde han skænket Sorø Kloster gods mod at munkene ville give ham og hans dronning, Eufemia af Pommeren, en standsmæssig begravelse, når de døde. De ligger nu begge i kirkens kor, og  "tumbaen" med de to liggende bronzestøbte figurer er den første af sin type i Danmark.

 

Valdemar Atterdag (1320-1375)

Valdemar Atterdag var Christoffer d. II´s tredie og yngste søn og var konge af Danmark i perioden 1340 - 1375.

Valdemar Atterdag blev ved sin død begravet i Vordingborg, men blev få år efter på sin datter Margretes ønske og pavens tilladelse genbegravet i Sorø Klosterkirke.

Desværre er Valdemar Atterdags (d.1375) sarkofag i tidens løb blevet stærkt medtaget, bl.a. da hvælvingen i koret styrtede sammen i 1651. Af den oprindelige udsmykning er nu kun bevaret en bispefigur af alabast på Nationalmuseet.

Valdemar Atterdags sarkofag i belgisk marmor. Til højre for sarkofagen ses Henrik Tornekrans´ gravsten. Henrik Tornekrans var Klosterets sidste katolske abbed.

 

Oluf 2. (1370-1387)

 

Margrete den 1.´s søn Oluf d. 2, som døde i 1387, ligger begravet få meter nordvest for alteret. Graven er markeret med en sten i gulvet. Senere blev der i Henrik Tornekrans´ abbedtid indmuret en mindesten i korets østvæg.

Oluf blev valgt til konge i 1376 i en alder af 5 år. Til at varetage kongens opgaver indtil han blev myndig i 1385, blev der indsat en formynderregering bestående af rigsrådet og hans forældre. 

Efter Olufs tidlige død i 1387 sikrede Margrete sig magten.

Da dronning Margrete selv døde i 1412, blev hun efter eget ønske begravet i Sorø Klosterkirke. Til munkenes store fortrydelse bortførte Roskildebispen Peder Jensen Lodehat imidlertid dronningens lig kort tid efter, og hun blev bisat i Roskilde Domkirke d. 4. juli 1413.