Menighedsrådet

 

Læs referatet fra seneste menighedsrådmødet ved at klikke på: Seneste referat

 

Menighedsrådet blev konstitueret d. 16/11 2023 således:

Margit Schelde blev enstemmigt valgt til formand.

Christen Galsgaard blev enstemmigt valgt til kontaktperson.

Lene Topshøj blev enstemmigt valgt til kasser.

Margit Schelde og Lene Topshøj blev valgt som underskriftberettigede.  

Mødedatoer 2024 kl. 16.30: 18/1, 22/2, 21/3, 11/4, 23/5, 20/6, 29/8, 19/9, 24/10 & 21/11 i Sognegården, Munkevænget 22, 4180 Sorø.

Der er offentlig adgang til menighedsrådets møder. 


 Menighedsrådet 2020 - 2024

 
Formand

Margit Schelde

Dr. Kaasbergsvej 23, 4180 Sorø

Tlf.: 23 23 71 89

Mail: m-a-c-sch@post.tele.dk

Næstformand og kontaktperson

Christen Galsgaard

Wilstersvej 6, 4180 Sorø

Tlf.: 20 10 19 77

Mail: christen@galsgaard.com

Kasserer

Lene Topshøj Hansen

Møllevænget 2, 4180 Sorø

Tlf.: 20 90 41 53

Mail: lt@sprs.dk

Formand for Kirke- og Kirkegårdsudvalg 

Erik Kjeldsted Jensen 

Drosselvej 9, 4180 Sorø

Tlf.: 20 13 44 81

Mail: erik@kjeldsted.dk

 Formand for sognegårds- og  Præstegårdsudvalg

 Marianne Lawaetz

 Priorgade 15, 1. th. 4180 Sorø

 Tlf.: 21 43 80 50

Mail: mariannelawaetz@gmail.com

MR-Medlem

Bente Færck

Enighedsvej 13, 4180 Sorø

Tlf.: 57 83 42 80

Mail: bentefnielsen@stofanet.dk

MR-Medlem

Erik Lindsø

Trautnersvej 2., 4180 Sorø

Tlf.: 21 78 75 52

Mail: post@eriklindsø.dk

MR-Medlem

Klaus Gylling

Heisesvej 1, 4180 Sorø

Tlf.: 57 83 41 12

Mail: klaus.gylling@gmail.com

MR-Medlem

Grethe Madsen

Gyrsting Skovhuse 31, 4173 Fjenneslev

Tlf.: 26 19 50 25

Mail: grethem37@gmail.com

Sognepræst

Kristian Østergaard

Munkevænget 22, 4180 Sorø

Tlf.: 51 35 90 10

Mail: koes@km.dk

Sognepræst

Lis Samuelsen

Munkevænget 22, 4180 Sorø

Tlf.: 40 11 30 20

Mail: ls@km.dk

Kordegn

Dennis Vinholt Andersen     

Munkevænget 22, 4180 Sorø     

Tlf.: 57 83 26 20/60 84 93 31

Mail: dva@km.dk