Faderskab

Faderskab for børn, hvis forældre ikke er gift

Forældre, der ikke er gift, og som ønsker fælles forældremyndighed, skal inden 14 dage efter barnets fødsel indsende en Omsorgs- og ansvarserklæring digitalt via www.borger.dk.

Fremgangsmåden kan kun benyttes, hvis forældrene ønsker fælles forældremyndighed – ellers skal registrering ske hos Statsforvaltningen.