Konfirmandhjælp

 

Frist for ansøgning d. 12. december

 

Bankfuldmægtig Flemming Lehns Fond kan i år søges af enlige forældre med hjemmeboende børn under 15 år, hvoraf et af dem skal konfirmeres til næste år i Sorø kommune, da fondens tilskud i år skal gå til afholdelse af konfirmation næste år.

Ansøgningen sendes via sikker post (se vores hjemmeside) eller afleveres i sognegårdens postkasse og skal indeholde cpr.nr. + konto nr. samt maksimalt 10 linjer, der begrunder ansøgningen. Ansøgningen skal være fremme senest tirsdag d. 12. december. Hvis man modtager legat, bliver beløbet overført til den opgivne konto. I tilfælde af afslag hører man ikke videre.

Søg her via sikker post